De One Health portal is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein. Het is een digitaal platform om humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking te faciliteren.

 

Wat biedt de One Health portal?

  • Verbindend platform voor medische en veterinaire experts
  • Platform voor regionale zoönosennetwerken en andere one health initiatieven
  • Centrale site voor het onderbrengen van signaleringsservices zoals inf@ct, vetinf@ct en EZIPs