De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten c.q. omissies in voorkomen. De One Health Portal wijst er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.