De One Health portal is een voortvloeisel van het EmZoo-project, gefinancierd door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het biedt ruimte aan alle betrokken partijen in het humane en veterinaire medische veld om samen te werken en informatie en kennis te delen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de One Health portal of over zoönosen, dan kunt u contact opnemen via zoonose@rivm.nl