Integrale aanpak van Zoönosen                     Aanhaken en haken aan One Health

12e Nationale Symposium Zoönosen             11 december 2018 | RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) | Bilthoven

 

Programma

 

Dagvoorzitter: Thijs Kuiken (Erasmus MC)

9:00-9:30 Ontvangst en registratie

9:30-9:40 Welkom en introductie

9:40-10:45 Plenaire sessie 1                                                                                    

  • Kiezen én delen: de uitdaging bij integratie!

Marieta Braks (RIVM-Z&O)

  • De morele irrationaliteit van denken over dieren

Babette Rump (RIVM-CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM)))

10:45-11:00 Koffie en thee

11:00-12:00 Workshops I (Parallelle sessie)                                                         

  • Ontwerp een wijk, en gebruik je kennis van zoönosen  (max. 35 deelnemers)      

Bouwen met de Natuur, waarbij een gezonde leefomgeving het uitgangspunt vormt voor een duurzame wijk. Een One Health aanpak om het risico op het oplopen van zoönosen bij duurzame Groene & Blauwe bouw te beperken. 

Marius Ballieux (Ballieux Organic Architects) & Ciska Schets (RIVM-Z&O)

  • Bronopsporing: hoe ver ga je?  (max. 40 deelnemers)                                                     

Bij sommige infectieziekten - zowel meldingsplichtige als niet meldingsplichtige zoönosen- wil de humane openbare gezondheidszorg soms actie ondernemen, waarbij voor de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) de bronopsporing soms lastig te realiseren is. De dilemma’s hier omtrent worden aan de hand van casuïstiek (Chlamydia psittaci, Brucella canis en Q-koorts) inzichtelijk gemaakt.   

Mauro De Rosa (NVWA) & Titia Kortbeek (RIVM-IDS)

  • Veertjes in de wijk  (max. 60 deelnemers)                                                                            

De aanstaande introductie van de Omgevingswet en Interim wet leveren een veranderend landschap op. Adviezen moeten herijkt worden. Daarbij dienen ook de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in het maatschappelijk debat over uitbreiding van pluimveestallen geduid te worden. Is het mogelijk om stakeholders, met hun verschillende belangen (buurt bewoners, ondernemer, medisch adviseur, wethouder, dierenarts) te laten komen tot een harmonisch genomen besluit? 

Martijn Stijntjes (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)) & Ashis Brahma (GGD)

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Plenaire sessie 2:                                                                                            

  • Zoönosen & de afweer

Cécile van Els (RIVM-IIV)

  • (Hoe) krijgen we met een One Health aanpak Lymeziekte onder de knie?

Hein Sprong (RIVM-Z&O)

14:00-14:15 Koffie en thee

14:15-15:15 Workshops II (Parallelle sessie)                                                                    

15:15-16:15 Plenaire sessie 3                                                                                              

  • Infectieziekten & het microbioom

Joost Wiersinga (Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum))

  • Insect overdraagbare zoönosen: Wat kunnen we verwachten en hoe kunnen we ons voorbereiden?

Jeroen Kortekaas (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)/WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research))

16:15-16:30 Uitreiking Staat van Zoönosen 2017 & borrel

Wilt u de presentaties van dit symposium bekijken, stuur dan een e-mail met uw verzoek naar zoonose@rivm.nl