Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van een ZONMW project dat is gericht is op het in beeld brengen van de verspreiding van de Q-koorts bacterie (Coxiella burnetii) in de omgeving. Hieraan is door meerdere onderzoeksgroepen gewerkt door modellering van emissies vanuit veronderstelde bronnen, meting van Coxiella burnetii in de omgeving, en modellering vanuit gegevens over gemelde aantallen Q-koorts gevallen. Q-koorts is inmiddels beteugeld, maar de ervaringen uit dit onderzoek kunnen lessen voor de toekomst opleveren als het gaat om detectie, voorspellen, en bronopsporing. Dit symposium is gericht op onderzoekers en professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg.

Programma

13.00u. Inloop
13.30- 13.40u. Opening en inleiding. Dick Heederik, IRAS Universiteit Utrecht.
13.40-14.05u. Modelling the within-herd transmission dynamics and environmental contamination levels of Coxiella burnetii. Lenny Hogerwerf, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven.
14.05-14.30u. Measurements series of Coxiella burnetii in the general and stable environment: what do measurements tell us for the future? Inge Wouters, IRAS Universiteit Utrecht.
14.30.14.55u. Modelling spatial atmospheric dispersion of Coxiella burnetii and identifying its sources. Jeroen van Leuken, IRAS Universiteit Utrecht, RIVM Bilthoven.
14.55-15.15u. Theepauze.
15.15-15.40u. Spatial Q-fever transmission driven by human mobility patterns. Gert-Jan Boender, WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) CVI Lelystad.
15.40-16.05u. Dose response for infection and acute respiratory illness after exposure to Coxiella burnetii and estimates of exposure during an outbreak. Russell John Brooke, Julius Centrum UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht. 16.05-16.40u. Discussie.
16:40u Afsluitende borrel.

Opgeven voor het symposium

Stuur een mail naar i.m.dahmen@uu.nl onder vermelding van Q-koorts symposium. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Gelieve u voor 11 juni op te geven voor deelname. Na opgave ontvangt u verdere details. Het symposium vindt plaats bij het RIVM te Bilthoven.