Presentatie van de lezing over monitoring van het Westnijlvirus in Nederland door Sabiena Feenstra en Mathilde Uiterwijk op het 16e Nationale Symposium Zoönosen op 4 november 2022.