Presentatie van de lezing over monkeypox door Eelco Franz op het 16e Nationale Symposium Zoönosen op 4 november 2022.