Presentatie van de lezing over het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid door Inge Stoelhorst op het 16e Nationale Symposium Zoönosen op 4 november 2022.