plenaire sessie 1 Preventie en beheersing van veterinaire volksgezondheidsrisicos in de vleesverwerkende industrie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 03-12-2019