plenaire sessie 1 Preventie en beheersing van veterinaire volksgezondheidsrisicos in de vleesverwerkende industrie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 03-12-2019