Ondanks de duidelijke voordelen van geïntegreerde benaderingen om complexe problemen op te lossen, brengen ze ook uitdagingen met zich mee die conventionele initiatieven missen. Een hoge mate van integratie resulteert namelijk niet noodzakelijkerwijs in een hoge impact of effectiviteit. Dit geldt ook voor One health initiatieven; het is een kwestie én delen. One Health mag niet het zoveelste poldermodel worden. Daarnaast is het belangrijk dat One health aansluiting vindt met andere sectoren. Belangrijke uitdagingen voor geïntegreerde benaderingen zijn dus om belangrijke stakeholders niet te vergeten en niet door belangrijke stakeholders vergeten te worden. Om het eerste te bereiken kan een One Health aanpak volstaan maar voor het tweede deel is een interesse van niet-gezondheid gerelateerde sectoren nodig. De VN Duurzame Ontwikkelingsagenda of SDG agenda biedt mogelijkheden voor infectieziektebestrijding om haar eigen gezondheidsdoelen te bereiken en tegelijkertijd andere duurzame ontwikkelingsdoelen te ondersteunen.