Verschillende aangeboren en specifieke immuunmechanismen zijn aan zet bij verschillende infecties zoals zoönotische infecties. Meer inzicht in de immunologische basis van bescherming tegen zoönosen is nodig voor het ontwikkelen van preventie strategieën. Zoönosen belicht vanuit het immunologisch perspectief.