Epidemieën die worden veroorzaakt door insect-overdraagbare virussen nemen over de gehele wereld toe in frequentie en omvang. De verspreiding van deze virussen wordt beïnvloed door klimaatverandering, globalisering en toenemende populaties van mens en dier. Deze presentatie beschrijft hoe wij ons kunnen, en moeten voorbereiden op deze toekomstige epidemieën.