Artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde over het Surveillance Landbouwhuisdieren onderzoek