Presentatie van de lezing over het rapport 'Zoönosen in het vizier' door Henk Bekedam en Wim van der Poel op het  16eNationale Symposium Zoönosen op 4 november 2022.