In Italië hebben 90 mensen het ziekenhuis in Turijn bezocht na het eten van rauwe worstjes bereid van een wild zwijn. Ze bezochten het ziekenhuis in de periode van 24 december 2019 tot 10 januari 2020. Alle personen vertoonden de symptomen van trichinellose of hadden veranderde bloedwaarden. Sommigen hadden allebei. Bij 48 personen is een besmetting met de Trichinella parasiet ook bevestigd met bloedonderzoek (serologie). De personen zijn zeer waarschijnlijk besmet geraakt door het eten van vlees afkomstig van één geïnfecteerd wild zwijn. Deze infectie komt namelijk weinig voor in het betreffende gebied. Er zijn niet eerder mensen besmet geraakt in deze provincie en in de afgelopen 10 jaar was één wild zwijn besmet met Trichinella.

Trichinellose is een infectieziekte veroorzaakt door een rondworm. Er bestaan meerdere Trichinella-soorten, waarvan Trichinella spiralis de bekendste is. De symptomen zijn koorts, misselijkheid, spierpijn en/of buikpijn. In Nederland moet ieder wild zwijn dat in de handel wordt gebracht, getest worden op de aanwezigheid van Trichinella. Dus alle wilde zwijnen die aan een particulier, restaurant, poelier of wildbewerkingsinrichting worden verkocht, of worden weggeven. Alleen een wild zwijn dat door de jager zelf wordt gegeten, hoeft wettelijk niet getest te worden, maar dit wordt wel sterk aanbevolen. Vlees dat met Trichinella larven is besmet, moet worden vernietigd en mag niet worden verkocht. De gebeurtenis in Italië laat zien dat het belangrijk is om het onderzoek te laten uitvoeren, ook in gebieden waar de parasiet nauwelijks voorkomt. Dit geldt ook voor Nederland.

Meer informatie over de ziekte trichinellose bij de mens is te vinden op de website van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): https://www.rivm.nl/trichinellose

Bron: DWHC