In de Staat van Zoönosen worden ieder jaar alle zoönosen die voor Nederland relevant zijn op een rij gezet. Het geeft een overzicht van de trends van de zoönosen die onder andere vanwege hun besmettelijkheid moeten worden gemeld bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  (als het mensen betreft) of de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (als het dieren betreft). Ook worden een aantal bijzondere zoönotische ontwikkelingen, onderzoeken of uitbraken belicht, en wordt een jaarlijks wisselend zoönose gerelateerd thema besproken. Dit jaar is het themahoofdstuk gericht op de preventie van zoönosen.

Voor een directe link naar de Staat van Zoönosen klik hier.