Wereldwijd zijn er sinds maart 2012 nu 40 patiënten bij wie het nieuwe coronavirus (nCoV-EMC) is vastgesteld, 20 van hen overleden. Recent is een nieuw cluster gemeld in Saoedi-Arabië en 2 gevallen in Frankrijk.

Het Saoedi-Arabische cluster is gerelateerd aan een zorginstelling en bestaat uit 19 bevestigde gevallen, van wie er 9 zijn overleden. Frankrijk meldde op 8 mei een 65-jarige patiënt die de infectie hoogstwaarschijnlijk in de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) heeft opgelopen. Opvallend was dat hij zich presenteerde met koorts en buikpijn en pas enkele dagen later respiratoire klachten ontwikkelde, waardoor er in eerste instantie geen verdenking was op een coronavirusinfectie. De monitoring van de 120 contacten heeft een secundair geval opgeleverd, een 51-jarige patiënt die de kamer deelde met de eerstgenoemde patiënt. Beide Franse patiënten waren immuungecompromitteerd. Ondanks aanwijzingen voor mens-op-mens transmissie wordt het risico op een grootschalige uitbraak zeer klein geschat. De bronnen van de uitbraak in het Midden-Oosten zijn vooralsnog onduidelijk. Bij het merendeel van de bevestigde gevallen manifesteerde de infectie zich klinisch als een pneumonie. Bij enkele patiënten ging dit gepaard met acuut nierfalen, pericarditis en intravasculaire coagulatie. Het is niet bekend of het virus een asymptomatische infectie kan geven.Bron: signaleringsoverleg van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).