Door de recente oorlogssituatie in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom richting het Westen op gang gekomen. Vluchtelingen en Nederlanders die samen met hun gezelschapsdieren met spoed uit Oekraïne of Rusland naar Nederland reizen, hebben te maken met regels voor de invoer van hun dier. Vanwege de humanitaire situatie zijn de regels voor het reizen met gezelschapsdieren uit Oekraïne en Rusland tijdelijk versoepeld. Deze met hun eigenaar meereizende huisdieren mogen nu zonder te voldoen aan de EU Europese unie (Europese unie)-importeisen en zonder vooraf gegeven toestemming naar een EU-lidstaat reizen. Voor dieren die reizen zonder particuliere eigenaar, bijvoorbeeld met handelaren, stichtingen en derden gelden de versoepelingen niet. Voor deze dieren moet voldaan worden aan de geldende regels voor invoer van gezelschapsdieren.

Om introductie van besmettelijke ziekten tegen te gaan is het van belang dat de geïmporteerde gezelschapsdieren zo snel mogelijk naar een dierenarts worden gebracht. Zo kan er ook alsnog zo spoedig mogelijk worden voldaan aan de EU-importeisen. Dierenartsen dienen bij deze dieren extra alert te zijn op verschijnselen passend bij: Brucella canis, rabiës, hondenziekte, parvo (bij hond en kat) en canine adenovirus-infecties. Meer informatie over deze ziekten is te vinden op de website van de Faculteit diergeneeskunde.

Er is een Vetinf@ct gestuurd naar dierenartsen. Hierin is informatie gegeven over waar dierenartsen aan moeten denken wanneer gezelschapsdieren uit Oekraïne of Rusland met onbekende gezondheidsstatus naar de praktijk komen. Vetinf@ct is een berichtenservice voor dierenartsen die wordt uitgegeven door de WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research), Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren), KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Dierenartsen kunnen zich aanmelden via de berichtenservice van het RIVM.