Symposium Parasitologie in Nederland, vrijdag 22 september 2023

Uitdagingen voor mens, dier en milieu

Op vrijdag 22 september organiseren NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Faculteit Diergeneeskunde, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) en WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) het Symposium Parasitologie in Nederland: One Health op het snijvlak van geneeskunde, diergeneeskunde en milieu. Locatie: RIVM Bilthoven. 

Samen voor toekomstbestendige kennis en kunde in de parasitologie

De One Health aanpak van parasieten brengt uitdagingen met zich mee voor de medische- en veterinaire parasitologie en het milieu. Een oplossing binnen het ene domein kan onbedoeld gevolgen hebben voor het andere domein. Zo kan het behandelen van een parasitaire infectie bij mens of dier onbedoelde effecten hebben op de bodemfauna. Andersom kan het milieu reservoir zijn voor parasieten die infecties bij mens en dier kunnen veroorzaken. De medische en veterinaire parasitologie staan bovendien voor vergelijkbare uitdagingen, zoals het behoud van kennis, de toename van resistentie tegen antiparasitaire middelen en de onbekende gevolgen van een veranderend klimaat. Deze en meer uitdagingen worden besproken tijdens het symposium. Kennisuitwisseling over de domeinen heen kan zo bijdragen aan een toekomstbestendige Parasitologie in Nederland.

Programma  
09.30-10.00 Inloop met koffie
10.00-10.15 Introductie door dagvoorzitter (Hans van Dijk, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) met video-bijdrage door Redmond O’Hanlon.
10.15-10.45  Keynote 'Parasieten bij mens en dier: van toen tot hier' (Joke van der Giessen, RIVM).
10.45-11.15 Koffiepauze
11.15-12.00 1e Plenaire sessie: Leishmania.
 • Dier: Marja de Jong, UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht) 
 • Mens: Titia Kortbeek, RIVM
 • Vector: Mathilde Uiterwijk, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Workshop:
 1. Vectoren (Mathilde Uiterwijk, NVWA en Bas Breman, WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)).
 2. Helminthen (Titia Kortbeek, RIVM en Ruud Wilbers, WUR).
 3. Gezelschapsdieren, parasieten en het gedrag van de mens (Paul Overgaauw, UU en Rolf Nijsse, UU).
 4. Van peilloze dieptes tot ongekende hoogtes: de wondere wereld van de parasieten aan de hand van bijzondere casuïstiek bij mens en dier (Olaf Stenvers, NVWA).
13.45-14.30 2e Plenaire sessie: Toxoplasma.
 • Dier: Marieke Opsteegh, RIVM
 • Mens: Rens Zonneveld, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)
 • Milieu: Karen Shapiro, UC Davis
14.30-15.00 Koffiepauze
15.00-15.45 3e Plenaire sessie: Leverbot.
 • Dier: Nienke Snijders-van de Burgwal, GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)
 • Mens: Theo Mank, Streeklab Haarlem
 • Milieu:  Deborah van Doorn, UU / Adriaan Antonis, WUR
15.45-16.15 Paneldiscussie met Rens Zonneveld, Merel Langelaar (UU/NVWA), Harrit van der Meer (Dierenartsenpraktijk Nijkerk Wellensiek) en Joke van der Giessen (RIVM)
16.15-16.30 Afsluiting met slotwoord door Redmond O’Hanlon.
16.30-17.30 Borrel