Bouwen met de Natuur, waarbij een gezonde leefomgeving het uitgangspunt vormt voor een duurzame wijk. Een One Health aanpak om het risico op het oplopen van zoönosen bij duurzame Groene & Blauwe bouw te beperken.