Weergave van een verbetercyclus oftewel preparedness cycle, vergelijkbaar met de ‘plan-do-check-act’ systematiek, bestaande uit zeven bouwstenen. Pre-event: besturing (inclusief wetgeving, samenwerkingsafspraken etc.) en capaciteit en surveillance; event: risk-assessment en response , surveillance; post-event: evaluatie en implementatie lessons learned. Cyclus van een continu proces van planning, oefening, herziening en vertaling in regionale en nationale preparatie en respons plannen.

Figuur 4.1 bij Staat van Zoönosen 2021: Pandemische paraatheid