De omvang van een infectieziekte kan worden weergegeven als een zogenaamde surveillance-piramide. Hierbij wordt weergeven hoeveel mensen geïnfecteerd zijn met die infectieziekte, hoeveel daarvan klachten krijgen, hoeveel daarvan naar de huisarts gaan, enzovoorts. Elke laag wordt gekenmerkt door de ernst van de ziekte. Informatie uit alle lagen van de surveillance-piramide wordt gebruikt om de totale incidentie (hoe vaak het voorkomt) en ziektelast van een infectieziekte te bepalen. Het gaat dan met name over kansen van overgang van de ene laag naar de daaropvolgende, zoals de kans dat iemand die geïnfecteerd raakt naar de huisarts gaat. 

Figuur 4.2 bij Staat van Zoönosen 2021: Pandemische paraatheid