Emerging Zoonoses Information and Priority systems (EZIPs)

EZIPs is de afkorting van Emerging Zoonoses Information and Priority systems.

Het is een website, die in het Emerging Zoonoses (EmZoo) programma is ontwikkeld met als doel om beleidsmakers en professionals te informeren, die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen (onderzoek), risico analyse en risico management. De EZIPs website bestaat uit een lijst met 86 geselecteerde zoönosen in een database met beschrijvende informatie over de verschillende verwekkers van deze zoönosen. De database is samengesteld uit verschillende categorien: taxonomie, ziekte bij mens en dier, reservoirs, transmissie en geografische verspreiding. Bovenop de beschrijvende informatie, hebben de gebruikers toegang tot het prioriteringsmodel, dat is gebaseerd op een analyse van zeven verschillende epidemiologische criteria aan de hand van de wetenschappelijke kennis en weegfactoren. De analyse voor deze 7 criteria kunnen door de gebruikers zelf worden veranderd door het invoeren van andere epidemiologische gegevens en/of het aanpassen van de wegfactoren. De invoer van andere input wordt via de webiste direct doorgerekend met het model en zichtbaar door een aanpassing van de geprioriteerde lijst op de website. EZIPs is nu gebaseerd op epidemiologische criteria. Risicoperceptie maakt geen deel uit van dit model. EZIPs is een dynamische website en nieuwe inzichten zullen moeten worden verwerkt in het model. Het beheer en de inhoudelijke coördinatie van de EZIPs website is ondergebracht bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bij vragen kan contact worden opgenomen met zoonose@rivm.nl.

Klik hier om naar de website van EZIPs te gaan.