Sinds de zomer van 2022 werken RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en andere Nederlandse onderzoeksinstituten samen aan het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid van het  ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  Het doel van het actieplan is om risico’s op zoönosen in de toekomst verder te verkleinen. Ook helpt het plan om beter voorbereid te zijn op een uitbraak.

De komende vier jaar (2022-2026) wordt hiervoor het zoönosenbeleid verder versterkt over de volle breedte van One Health: leefomgeving, veterinair en humaan. Het actieplan heeft onderdelen gericht op  preventie, detectie en respons en zowel nationaal als internationaal

Bekijk het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid