Dierreservoirs zijn een belangrijke bron van opduikende infectieziekten. Hoewel het praktisch onmogelijk is om de volgende 'opduikende' zoönose te voorspellen, zijn er wel factoren te benoemen die inzicht kunnen bieden uit welke hoek de grootste risico's te verwachten zijn. Het onderzoeksprogramma 'Emerging zoonoses' (EmZoo) was erop gericht advies te geven over de inrichting van vroege detectie- en surveillancesystemen van ziekten uit dierreservoirs die de volksgezondheid bedreigen. Dergelijke systemen en de juiste communicatiemiddelen moeten ons in staat stellen om tijdig op de hoogte te zijn, zodat er effectief ingegrepen kan worden om opkomende bedreigingen in de kiem te smoren.

Meer informatie: Final report Emerging Zoonoses (EmZoo)

Meer over EZIPs