Emerging zoonoses

De COVID-19 pandemie en de uitbraak van het westnijlvirus in 2020 tonen aan dat uitbraken van emerging zoonoses een belangrijk risico vormen voor Nederland. In het 15e Nationale Symposium Zoönosen wordt ingegaan op de risico's van emerging zoonoses en op het beleid om uitbraken tegen te gaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de volksgezondheidsrisico’s, de publiekscommunicatie en de interdisciplinaire samenwerking tussen tussen artsen en dierenartsen om uitbraken van emerging zoonoses te bestrijden. 

Online

Wegens de geldende coronamaatregelen is besloten om van het symposium een webinar te maken. Bij iedere lezing is er de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen. Naast de lezingen worden er drie interactieve activiteiten georganiseerd. U kunt in het aanmeldformulier aangeven aan welke activiteit u wil deelnemen. Mensen die zich hebben aangemeld voor fysieke deelname krijgen hun geld terug en worden automatisch aangemeld voor het webinar.

Geïnteresseerd in de presentaties?

Wilt u de presentaties van dit symposium bekijken, stuur dan een e-mail met uw verzoek naar zoonose@rivm.nl

Programma

09.00-09.10       Welkom

09.10-09.40       Lezing Wim van der Poel (WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research)),  Drijvende krachten achter het ontstaan van emerging zoonoses

09.40-10.10       Lezing Thijs Kuiken (Erasmus MC)Aviaire influenza vanuit een One Health benadering

10.10-10.25       Koffie en Thee

10.25-10.55       Lezing Kees van den Wijngaard (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))Vóórkomen en voorkómen: Epidemiologie van tekenbeten en ziekte van Lyme

10.55-11.55       Interactief onderwerp naar keuze:

  • Chantal Bourgonje (RIVM), Stijn Raven (RIVM/GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst))Vanessa Visser (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) Do’s and dont’s communicatie naar publiek en professionals over muggen en westnijlvirus
  • Yvonne de Nas (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Annemarie Bouma (LNV)Samenwerken vanuit VWS en LNV
  • Ariene Rietveld (Regionaal arts consulent Zeeland en Brabant) en Arjanne Meerman (Regionaal veterinair consulent GGD Noord- en Zuid Holland)interactieve lezing over GGD-casussen uit de praktijk

11.55-12.00      Afsluiting

Doelgroep

Geïnteresseerden in zoönosen en One Health, zoals GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-artsen, milieudeskundigen/ecologen, dierenartsen, infectieziektedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, huisartsen, verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmedewerkers, planologen, epidemiologen, biologen enzovoorts.