Pandemische Paraatheid

Het thema van het 16e Nationale Symposium Zoönosen was 'Pandemische Paraatheid'. Hierbij werd ingegaan op paraatheid voor uitbraken van zoönosen. Belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen zijn de uitbraak van monkeypox, het rapport Zoönosen in het vizier, het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid en de monitoring van het westnijlvirus. 

Geïnteresseerd in de presentaties?

Wilt u de presentaties van dit symposium bekijken, stuur dan een e-mail met uw verzoek naar zoonose@rivm.nl

Programma

Dagvoorzitter: Marion Koopmans (Erasmus MC)

Lezing 1:  Zoönosen in het vizier, Henk Bekedam & Wim van der Poel (WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research))   
Lezing 2:  Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid, Inge Stoelhorst (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Workshops sessie I (Parallelsessies)  
  1. Muggen vangen en determineren kun je leren, Mathilde Uiterwijk (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)-CMV) & Sunny Verdonkschot (NVWA-CMV)
  2. Versterken zoönosengeletterdheid burgers, Chantal Bourgonje (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  3. Prioriteren  van zoönosen, Tryntsje Cuperus (RIVM-Z&O)
  4. Versterken One Health surveillance, Eelco Franz (RIVM-EPI) & Joke van der Giessen (RIVM -Z&O)
Lezing 3: Monitoring westnijlvirus, Sabiena Feenstra-Gols (RIVM-LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM))) & Mathilde Uiterwijk (NVWA-CMV)
Lezing 4: Monkeypox, Eelco Franz (RIVM-EPI) 
Workshops sessie II (Parallelsessies)       
  1. Muggen vangen en determineren kun je leren, Mathilde Uiterwijk (NVWA-CMV) & Sunny Verdonkschot (NVWA-CMV)
  2. Versterken zoönosengeletterdheid burgers, Chantal Bourgonje (RIVM)
  3. Prioriteren  van zoönosen, Tryntsje Cuperus (RIVM-Z&O)
  4. Versterken One Health surveillance Eelco Franz (RIVM-EPI) & Joke van der Giessen (RIVM -Z&O)