Paraatheid

Het thema van het 16e Nationale Symposium Zoönosen is 'Paraatheid'. Hierbij wordt ingegaan op paraatheid voor uitbraken van zoönosen. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn de uitbraak van monkeypox, het rapport Zoönosen in het vizier, het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid en de monitoring van het westnijlvirus. 

Programma

Dagvoorzitter: Marion Koopmans (Erasmus MC)

Programma 16e  Nationale Symposium Zoönosen, Paraatheid:

9:00-9:30 Ontvangst en registratie

 09:30-9:40 Welkom en introductie

09:40-10:10 Lezing 1:  Zoönosen in het vizier, Henk Bekedam & Wim van der Poel ( WBVR Wageningen Bioveterinary Research (Wageningen Bioveterinary Research ))   

10:10-10:40 Lezing 2:  Monitoring westnijlvirus, Sabiena Feenstra-Gols ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)))

10:40-11:10 Koffie & thee

11.10-12.10 Workshops sessie I (Parallelsessies) Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt               

12:10-13:15 Lunch

13:15-14:15 Workshops sessie 2 (Parallelsessies) Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt 

14:15-14:45 Koffie & thee

14:45-15:15 Lezing 3: Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid, Inge Stoelhorst ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

15.15-15.45 Lezing 4: Monkeypox, Eelco Franz (RIVM-EPI)                                                     

15:45-17:00 Borrel